Våre priser

Takstalliansen-Kreativt fellesskap


Boligsalgsrapport leiligheter:                   

Fra kr  6.000,- eks mva   7.500,- ink mva 

  

 Boligsalgsrapport rekkehus:                     

Fra kr  7.300,- eks mva   9.125,- ink mva


Boligsalgsrapport enebolig:                     

 Fra kr  8.000,- eks mva   10.000,- ink mva


Verditakst:                                             

   Fra kr  2.500,- eks mva   3.125,- ink mva


Forenklet verdivurdering:                       

 Fra kr  2.000,- eks mva   2.500,- ink mva


 Skade-skjønn-tvistesaker:                       

Fra kr  900,-  eks mva    1.125,- ink mva


Timepris:                                               

    Fra kr  800,-  eks mva    1.000,- ink mva