Takstalliansen-Kreativt fellesskap

Byggesøknader


Det har etterhvert blitt ganske komplisert å søke om byggetillatelse når det skal brukes til å bo i, det vi kaller arealer for varig opphold.

Selv for mindre tilbygg eller påbygg er det mange regler som må følges, arealutnyttelse, rømningsveier, radonbeskyttelse, lysforhold og energikrav, for å nevne noen.

Prosjektledelse


Det er mye å passe på i en byggeprosess. Mange ser etterhvert nytten i å engasjere en uavhengig fagmann til å følge fremdrift, styring av økonomi, til å kvalitetssikre, kort fortalt til en problemfri byggeprosess.

Verditaksering


Ønsker du å refinansiere, verdi ved arv/skifte, forhandle med banken om bedre betingelser, eller ønsker du kanskje bare å vite hva eiendommen di er verdt. Vi kan hjelpe deg.

Boligsalgsrapport


Både kjøper og selger er tjent med at boligens tilstand blir best mulig belyst i forkant. Årelang erfaring gjør at vi vet hvor svakheter ofte finnes. Og vi vet hvor det sjelden er problemer. Våre rapporter er tydelige og enkle å forstå.

Reklamasjon, skade, naturskade og skjønn


Kanskje du er uenig med håndverkeren din om kvalitet, kanskje du har hatt en vannskade eller annen bygningsskade. Har vind, bølger eller andre naturkrefter gjort skade på din eiendom. Vi kan hjelpe deg med å dokumentere og kalkulere skaden.

Byggelånskontroll og uavhengig kontroll våtrom


Om du har fått innvilget et byggelån, vil banken ofte kreve at en uavhengig sjekker fremdriften opp mot utbetalinger.

Ved nybygg kreves det i dag uavhengig kontroll av våtrom, samt av lufttetthet i boligen. Ofte kalt UK på fagspråket.

Vi har godkjenning for dette, og kan hjelpe deg.